همه چیز در مورد چیلر

شير ديسشارژ چيلر كه در خروجي كمپرسور چيلر قرار دارد در سه وضعيت تمام باز ،تمام بسته و نيمه باز مي تواند قرار گيرد

همانگونه كه در شكل بالا مشخص است شير ديسشارژ در حالت back seated مسير كمپرسور به كندانسور چيلر را باز مي كند

شير ديسشارژ در حالت  front seated مسير كمپرسور به كندانسور را مي بندد و مي توان فشار كمپرسور را خواند .

شير ديسشارژ در حالت mid position  ضمن بازكردن مسير كمپرسور به كندانسور امكان شارژ گاز يا خواندن فشار از روي گيج را فراهم مي كند .

تعمير چيلر 09123074420

44298550

09124761848


برچسب‌ها: چيلر
+ نوشته شده در  شنبه نوزدهم بهمن 1392ساعت 18:1  توسط خداقلیزاده  | 

شيرهاي انبساط ترموستاتيك به دليل بازده خوب و تناسب با كاربردهاي مختلف سيستم هاي تبريد از پر كاربردترين انواع شيرهاي انبساط مي باشند .اين شير بر اساس سوپرهيت شدن بخار خط مكش كمپرسور عمل مي نمايد كه ميزان سوپر هيت توسط پيچ تنظيم،قابل تغيير مي باشد .

بر روي ديافراگم اين شير سه نيرو وارد مي شود :

1- فشار اواپراتور

2- فشار فنر

3- فشار مخلوط مايع و بخار اشباع

 

 دو نيروي فشار فنر و فشار اواپراتور در يك جهت عمل كرده و موجب بسته شدن مجراي عبور مبرد از شير انبساط مي گردند و نيروي فشار ناشي از فشار مخلوط مايع و بخار اشباع موجود در بالب شير انبساط باعث بازشدن مجراي اوريفيس شير انبساط مي گردد . ميزان سوپر هيت در خروجي اواپراتور با تنظيم فشار فنر قابل تغيير و تنظيم مي باشد .

در واقع بالب شير انبساط به خروجي اواپراتور كه همان خط مكش مي باشد متصل مي گردد و دماي مايع و بخار اشباع داخل بالب با دماي خط مكش يكسان مي گردد و از اين طريق عملكرد اواپراتور و ميزان بار برودتي روي اواپراتور تشخيص داده مي شود


برچسب‌ها: چیلرتراکمی, چیلر, تعمیر چیلر
+ نوشته شده در  سه شنبه دوازدهم دی 1391ساعت 16:17  توسط خداقلیزاده  | 

شير انبساط ترموستاتيك با متعادل كننده خارجي External equalized thermostatic expansion valve

 در شيرهاي انبساط ترموستاتيك ساده كه بر اساس سوپرهيت شدن بخار خط مكش كمپرسور عمل مي نمايد بر روي ديافراگم اين شير سه نيرو وارد مي شود :

1- فشار ورودي اواپراتور

2- فشار فنرف

3- فشار مخلوط مايع و بخار اشباع

 

 در صورت افت فشار قابل توجه در اواپراتور ،فشار ميرد در خروجي اواپراتور كاهش خواهد يافت كه اين امر باعث كاهش دماي اشباع مبرد در خروجي اواپراتور مي گردد و چون نيروي فشار ورود اواپراتور به ديافراگم وارد مي شود و دماي اعمال شده به بالب شير انبساط كمتر مي باشد لذا فشار وارده از سوي بالب نيز كاهش مي يابد و جهت رسيدن به تعادل نياز به دماي سوپرهيت بالاتري مي باشد .يعني اينكه در عملكرد شير انبساط اختلال ايجادمي گردد و اين كاهش دما باعث اين مي گردد كه سوپر هيت واقعي افزايش يابد كه به نوبه خود باعث كاهش راندمان گرماگيري در اواپراتور مي شود .جهت حل اين مشكل از خروجي اواپراتور توسط لوله اي انشعاب گيري شده و به زير ديافراگم متصل مي گردد تا شير انبساط علاوه بر كنترل دماي مبرد در خروج از اواپراتور ،فشار مبرد در خروجي اواپراتور را نيز متوجه شده وبتواند تنظيم عبور مبرد را به درستي انجام دهد . يعني در شير انبساط ترموستاتيكي با متعادل كننده خارجي به جاي اعمال فشار ورودي اواپراتور مطابق شكل زير فشار مبرد در خروجي اواپراتور به ديافراگم شير انبساط اعمال مي گردد

 توجه شود كه لوله متعادل كننده بايد بعد از بالب شير ترموستاتيك انشعابگيري شود .


برچسب‌ها: تعمیر چیلر
+ نوشته شده در  سه شنبه دوازدهم دی 1391ساعت 16:15  توسط خداقلیزاده  | 

شير انبساط چيلر ۴5 تني با مبرد R22 از شركت آلكو با مشخصات زير مي باشد :

power assembly : XC726 HW100-2B

PCN 803070

اين شير انبساط براي دماهاي 13 الي 45- درجه سانتيگراد مناسب بوده و طول لوله مويي آن 3 متر و داري اتصال متعادل كننده خارجي به قطر 6 ميليمتر مي باشد .

 

يكي از نكات مهم در انتخاب شير انبساط اين است كه بدانيم شير انبساط مناسب كدام است و يا اينكه اگر شير انبساط نو بخريم بايد تنظيمات روي آن انجام دهيم يا خير ؟


برچسب‌ها: چیلرتراکمی, چیلر, تعمیر چیلر
+ نوشته شده در  سه شنبه دوازدهم دی 1391ساعت 16:12  توسط خداقلیزاده  | 

در جدول زير راهنمايي در خصوص انتخاب تيپ مناسب انواع چيلرها و ديگر سيستم هاي سرمايشي را مي بينيد :

 

  شركت پارس تهويه فدك با كادري فني مهندسي اماده تعيمرات انواع چيلرهاي تراكمي ني باشد.جهت مشاوره با ما تماس بگيريد:

09123074420----09124761848----44251301


برچسب‌ها: اکپنشن ولو
+ نوشته شده در  سه شنبه دوازدهم دی 1391ساعت 16:9  توسط خداقلیزاده  | 

شير انبساط اتوماتيكautomatic expansion valve

اين شير با كم و زياد نمودن مقدار مايع مبرد ورودي به اواپراتور در پاسخ به تغييرات بار برودتي فشار اواپراتور را در حد ثابتي نگه مي دارد .

 

 

 

اين شير براي ثابت نگهداشتن فشار اواپراتور از مقابله دو نيرو استفاده مي كند :

1- فشار اواپراتور كه بر روي ديافراگم وارد مي شود

2-فشاري كه فنر بر روي ديافراگم وارد مي كند .

فرض كنيد فنر براي فشار 350KPa تنظيم شده است و قرار است فشار اواپراتور در اين مقدار ثابت باقي بماند .در زمان خاموش بودن چيلر ،فشار اواپراتور بالاتر از فشار فنر مي باشد لذا مبردي از شير انبساط اتواتيك عبور نمي كند .با شروع به كار كمپرسور و مكش از اواپراتور ،فشار اواپراتور كاهش يافته و به زير 350KPa مي رسد و مسير ورود مبرد مايع به داخل اواپراتور باز مي شود  در صورت وجود بار در اواپراتور و تبخير شدن مايع تزريق شده به داخل اواپراتور ،فشار افزايش يافته و اورفيس جابه جا شده تا فشار داخل اواپراتور تنظيم گردد .

وقتي كمپرسور خاموش گردد ،به دليل تبخير در اواپراتور فشار بالا رفته و مسير عبور مبرد از داخل شير اتوماتيك انبساط بسته مي شود .

شير انبساط اتوماتيك بر اساس ثابت نگهداشتن فشار داخل اواپراتور عمل مي كند .در صورتيكه بار برودتي روي اواپراتور زياد باشد ،ميزان تبخير شدن و سرعت تبخير شدن مبرد در اواپراتور بيشتر مي شود لذا فشار داخل اواپراتور افزايش يافته و نيروي وارده به ديافراگم باعث بسته شدن و كم شدن مجراي عبور مبرد مي گردد تا با مكش كمپرسور مجددا فشار داخل اواپراتور كاهش يابد.اين عمر باعث مي گردد تا در زماني كه بار برودتي زياد مي باشد از تمام سطح اواپراتور براي تبخير شدن و گرماگرفتن نتوان استفاده نمود و لذا توان برودتي دستگاه محدود مي گردد .

اما در صورتيكه بار برودتي اواپراتور كم باشد فشار داخل اواپراتور به دليل تبخير كمتر ،ديرتر افزايش يافته و بسته شدن مسير مبرد توسط شير انبساط اتوماتيك ديرتر اتفاق مي افتد كه اين امر ممكن است باعث رسيدن مايع به كمپرسور و صدمه ديدن ان شود .

 

با توجه به اينكه فشار تنظيمي شير انبساط اتوماتيك ثابت مي باشد لذا فشار بايد براي پايين ترين دما تنظيم گردد و همچنين بايد يك شير برقي قبل از شير انبساط اتوماتيك نصب كرد تا با عمل كردن ترموستات مسير حركت مبرد را مسدود نمايد .


برچسب‌ها: شیر انبساط چیلر تراکمی
+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و هشتم آذر 1391ساعت 20:14  توسط خداقلیزاده  | 

شير انبساط دستي hand expantion valve

شير انبساط دستي از ساده ترين وسايل انبساط مايع مبرد مي باشد .اين شير از نوع سوزني(nidle valve) بوده كه دبي عبوري از آن به اختلاف فشار در روزنه شير و اندازه روزنه بستگي دارد.

مشكل اساسي اين شيرها اين است كه نسبت به تغييرات بار برودتي حساس نبوده و در صورت تغيير بار برودتي بايد به صورت دستي تنظيم شوند .همچنين وقتي كمپرسور خاموش و روشن مي گردد نيز بايد شير را به صورت دستي باز و بسته نمود.

شيرهاي انبساط دستي بيشتر در سيستم هاي بزرگ كه يك اواپراتور با بار برودتي تقريبا ثابت دارند به كار مي رود .


برچسب‌ها: شیر انبساطفچیلرفتعمیرات چیلر
+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و هشتم آذر 1391ساعت 20:10  توسط خداقلیزاده  | 

ساختمان و نحوه عملکرد اویل پرشر چیلر تراکمی


 ساختمان وعملكرد كليدهاي كنترل فشار روغن تقريبا مشابهند. همانطوركه درشكل مشاهده ميشود قسمت مكانيكي از دو آكارديون  (below)كه يكي توسط لوله رابط به مكش كمپرسور(LP) و يكي به رانش اويل پمپ متصل ميگردد و اين دو توسط يك سيستم مكانيكي روي يك ميكرو سوييچ(N.C) , اختلاف فشار را ميرسانند. قسمت ديگر, هيتر 115 ولت ميباشد كه در كنار يك المان حرارتي بي متال قرار دارد. يك مقاومت افت ولتاژ نيز با هيتر سري شده بطوري كه اگر در شبكه 230 ولت قرار گيرد ولتاژ دريافتي هيتر همان V115 باشد و يك دكمه ريست كه اگر بي متال مدار را قطع نمود مجددا وصل نگردد تا بصورت دستي ريست گردد.

نحوه عملكرد آن به اين صورت است كه با استارت كمپرسور اويل پمپ نيز توسط روتور كمپرسور حركت ميكند. تاخير زماني دركنترل كننده فشار روغن اجازه ميدهد كه كمپرسور 80 تا 120 ثانيه با فشار روغن كمتري كار ند. اگر چنانچه اختلاف فشار بين مكش ودهش اويل پمپ بيشتر از ميزان ست شده برسد, سوييچ اختلاف فشار باز شده و هيتر همچنان سرد باقي مي ماند وكنتاكت   (L.M) كه يك بي متال حرارتي است بسته باقي مي ماند وكمپرسور به كارش ادامه ميدهد ولي اگر چنانجه اختلاف فشار به اندازه ست شده نرسد, كليد اختاف فشار وصل شده و جريان از هيتر H عبور كرده و پس از مدتي بي متال گرم شده و كنتاكت ايمني M.L باز ميشود و كمپرسور متوقف ميشود.تا اينكه بعد از برطرف شدن عيب توسط سرويس كار دكمه ريست فشار داده شود و كمپرسور مجددا به كارش ادامه دهد. لازم به ذكر است در شبكه 220 ولت بايد از پايانه 230 يا 240 كليد اطمينان روغن و در شبكه هاي 110 ولت بايد از پايانه 115 يا 120  كليد اطمينان روغن استفاده كرد.


برچسب‌ها: تعمیرات چیلر تراکمی
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه دوازدهم تیر 1391ساعت 15:4  توسط خداقلیزاده  | 

 

فیلتر درایر چیلر

+ نوشته شده در  چهارشنبه هجدهم اسفند 1389ساعت 15:11  توسط خداقلیزاده  | 

کمپرسورهای نيمه بسته كوپلند DWM Copeland سه تيپ مي باشند

 1- آنهاييكه كه با هوا يا آب خنك مي شوند

2-آنهايي كه با گاز مبرد خنك مي شوند

3- آنهايي كه با گاز مبرد به صورت خاص خنك  مي شوند كه كمپرسورهاي ديسكاس هستند.

 در زير نحوه كدگذاري كمپرسورهايي كه با گاز مبرد ساكشن خنك مي شوند آورده شده است .

 

 

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و سوم فروردین 1389ساعت 13:47  توسط خداقلیزاده  | 

کنترلر فشار روغن به جهت کنترل فشار روغن کمپرسور چیلر به کار می رود که در صورت وجود هرگونه مشکلی در پمپ روغن و یا مورد دیگر که باعث آسیب دیدن کمپرسور به دلیل افت فشار روغن گردد ُکمپرسور را خاموش می نماید .

همانگونه که در شکل بالا ملاحظه می گردد مسیر روغن از دو مسیر خروجی پمپ روغن و قسمت مکش کمپرسور به کنترلر فشار روغن متصل می گردد و در صورتیکه اختلاف فشار این دو از میزان تنظیم شده کمتر گردد و این زمان از مدت زمان مجاز(معمولا ۱۲۰ ثانیه) بیشتر شود کنتاکت مربوطه عمل کرده و کمپرسور خاموش می گردد .

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه هجدهم فروردین 1389ساعت 11:12  توسط خداقلیزاده  | 

كمپرسور(COMPRESSOR)به عنوان  قلب  يك  سيستم  تراكمي  وظيفه ايجاد  اختلاف فشار در
سيستم براي جريان يافتن مبرد در سيكل را بعهده دارد،انواع كمپرسورهاي مورد استفاده در چيلرها به قرار زير ميباشد:

1- كمپرسورهاي رفت و برگشتي(ضربه اي)Reciprocating compressors

2- كمپرسورهاي گريز از مركز Centrifugal compressors

3- كمپرسورهاي پيچي Screw compressors

4- كمپرسورهاي حلزوني Scroll compressors

هرچند استفاده از تمامي كمپرسورهاي فوق در صنايع تهويه مطبوع ممكن و عملي است ليكن از آنجا كه كمپرسورهاي رفت و برگشتي بدليل تنوع در ظرفيت ، مدل ، آشنا ئي بيشتر مصرف كنندگان و سرويس كاران داخلي ، مصرف دراز مدت و شناخت بيشتر بازار داخلي ،بيشترين استفاده را در اين صنايع دارند.
لذا در اينجا نيز بالطبع در اين نوع كمپرسورها صحبت خواهيم نمود.

كمپرسورهاي ضربه اي (رفت و برگشتي)از نظر نوع كاربري به چند دسته زير  تقسيم  ميشود:

1- كمپرسوورهاي با ز (open type)الكتروموتور (محرك)و كمپرسور (متحرك) جدا از هم بوده و از طريق كوپلينگ يا تسمه ، انتقال قدرت صورت ميگيرد.اين نوع كمپرسورها بيشتر براي ظرفيتهاي بالا استفاده ميشوند.

2- كمپرسورهاي نيمه بسته (semi hermetic type) الكتروموتور و كمپرسور داخل يك محفظه قرار دارند ليكن امكان بازكردن و تعمير الكتروموتور و اجزاء كمپرسور (روتور، استاتور، سرسيلندر ، سيلندر ، سوپا پها، ميل لنگ پيستونها و.... ) براحتي وجود  دارد . در اين نوع  كمپرسورها  معمولا جهت خنك كردن  موتور الكتريكي ، گاز مبرد را قبل از ورود به داخل سيلندر ها از روي سيم پيچ الكتروموتور عبور مي دهند. اين كمپرسورها  داراي  رانمان  بالا بوده  و به  همين دليل و نيز امكان تعميرات مورد اشاره ، استفاده از آنها در ظرفيتهاي  مختلف  در چيلرهاي  تهويه  مطبوع  بسيار رايج است.

3_ كمپرسورهاي بسته (Hermetic type)  الكتروموتور و كمپرسور داخل  يك  محفظه  بسته  تعبيه شده اند، و امكان تعمير يا تعويض  قطعات  وجود ندارد. اين كمپرسورها  معمولا در ظرفيتهاي پايين و بيشتر در سيستمهاي  سرد كننده خانگي و تجاري(مانند يخچالها ، كولر گازي،اسپليت يونيتها و ....) و يا چيلرها و پكيج  يونيتهاي  با  ظرفيت  كم  مورد استفاده دارند.از مزاياي اين نوع كمپرسورها ،جايگيري كم ، صدا و لرزش اندك و نگهداري آسان است.ليكن عدم امكان تعمير آنها نقطه ضعفي براي اين نوع كمپرسورها محسوب مي گردد .

+ نوشته شده در  یکشنبه پانزدهم فروردین 1389ساعت 14:10  توسط خداقلیزاده  | 

عملکرد این ترموستات شبیه ترموستات های قطع و وصل تابستانی یا زمستانی می باشد با این تفاوت که این ترموستات ها دارای دو،سه و یا چهار میکروسوییچ بوده و دامنه قطع و وصل هر میکروسوییچ با میکروسوییچ مشابه متفاوت می باشد و هر میکروسوییچ در درجه حرارت مشخصی قطع و وصل می شود.یعنی اینکه هر مرحله از یک ترموستات چند مرحله ای خود ترموستاتی است برای کنترل درجه حرارت تنظیم شده است.

در سیستم های برودتی و چیلرهایی که دارای سیستم تغییر ظرفیت می باشند می توان با ترموستات چند مرحله ای تعداد کمپرسور های زیر بار را کنترل نمود و یا اینکه با استفاده از سیستم بی بار کننده(unloader) ظرفيت برودتي را كاهش داد.

امروزه ترموستات مرحله اي در انواع ميكروسوييچي و الكترونيكي موجود مي باشند.

 

+ نوشته شده در  سه شنبه دهم فروردین 1389ساعت 6:50  توسط خداقلیزاده  | 

آنتي فريز به منظور جلوگيري از يخ زدن اواپراتور به كار مي رود.با توجه به اينكه آب در دماي 4 درجه سانتيگراد شروع به افزايش حجم و يخ زدن مي نمايد كه اين مساله براي اواپراتور چيلر خطرناك بوده و باعث تركيدگي لوله ها و صدمه ديدن ان مي گردد لذا لازم است از آن در مقابل يخ زدگي محافظت نمود لذا از يك ترموستات آنتي فريز كه معمولا روي 5 درجه سانتيگراد تنظيم مي شود استفاده مي گردد كه در صورت عمل نكردن ترموستات اصلي چيلر به هر دليل كمپرسور چيلر ار خاموش مي نمايد .

درحال حاضر انواع مختلف آنتي فريز در بازار موجود مي باشد كه بسياري از انها به صورت ديجيتالي و تركيبي مي باشند كه در زير نمونه اي را ملاحظه مي نماييد :

ترمومتر ، ترموستات و آنتی فریز دیجیتال مدل TTA2C

+ نوشته شده در  یکشنبه هشتم فروردین 1389ساعت 10:56  توسط خداقلیزاده  | 

با توجه به اینکه برای عملکرد ایمن و بدون مشکل چیلر آبی، لازم است از وجود جریان آب در کندانسور و اواپراتور مطمئن باشیم لذا در مدار استارت کمپرسور و سیکل تبرید به صورت سری این فلوسوییچ ها قرار داده می شوند تا در صورت نبود جریان آب کمپرسور ها روشن نشوند و به اصطلاح در مدار اینترلاک چیلر به صورت سری قرار می گیرند .

فلوسوییچ ها انواع مختلفی دارند که نوع FS4-3 براي مصارف عمومي كنترل جريان مايعات و مخصوصا آب كندانسور و اواپراتور مناسب مي باشد .

 

به جهت عملكرد صحيح فلوسوييچ بايد در نصب فلوسوييچ بايد توجه نمود  كه اولا زبانه مناسب با سايز لوله بر روي اهرم فلوسوييچ نصب گردد و ثانيا محل قرارگيري اهرم و زبانه در موقعيت مناسبي از لوله قرار گيرد و ثالثا اينكه جهت فلوسوييچ هم جهت جريان با توجه به فلش روي بدنه فلوسوييچ باشد :

 

همچنين به جهت جلوگيري از تاثير آشفتگي جريان بر روي عملكرد فلوسوييچ بايد حداقل 5 برابر قطر لوله از زانو و انشعبات فاصله داشت.

 

در نهايت هم اينكه فلوسوييچ داراي دو كنتاكت نرمالي اپن NO و نرمالي كلوز NC مي باشد كه بسته به مدار كنترلي چيلر مي تواند در سيم كشي قرار گيرد .

 

 

 

+ نوشته شده در  شنبه یکم اسفند 1388ساعت 9:36  توسط خداقلیزاده  |